Podkarpacie od lat należy do województw, w którym przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto należy do najniższych w kraju. Podobnie było również w 2016 roku.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w ub. roku wyniosło 3555,89 zł, co uplasowało województwo na 15. miejscu w kraju. Mniej płacono jedynie w województwie warmińsko-mazurskim – 3495,50 zł. Natomiast najwyższe przeciętne wynagrodzenie zanotowano w województwie mazowieckim – 5165,96 zł.

– Wprawdzie przeciętne wynagrodzenie na Podkarpaciu w 2016 roku, w porównaniu z rokiem 2015, wzrosło o 4,6%, a w województwie mazowieckim o 3,5%, to jednak w liczbach bezwzględnych na Podkarpaciu wynagrodzenie wzrosło o 156,27 zł, a w województwie mazowieckim o 174,19 zł – informuje Urząd Statystyczny w Rzeszowie. – Różnica w zarobkach między Podkarpaciem, a województwem mazowieckim nieznacznie, ale zwiększa się od wielu lat. Dla przykładu w 2010 roku różnica w przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw między Podkarpaciem a Mazowszem wynosiła 1502,72 zł na korzyść województwa mazowieckiego, a w roku 2016 roku 1610,07 zł.

W województwie podkarpackim płace wyższe niż przeciętna odnotowano w ośmiu sekcjach PKD na 15 badanych. Wysokie miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wystąpiło w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej – 4632,71 zł, natomiast najniższe było w administrowaniu i działalności wspierającej – 2219,90 zł. Poza tym w przetwórstwie przemysłowym wynagrodzenie wyniosło 3686,93 zł, w budownictwie – 3398,51 zł, a w zakwaterowaniu i gastronomii – 2619,99 zł.

gospodarkapodkarpacka.pl